Konkurs për 5 vende të lira pune!

Konkurs për 5 vende të lira pune! Al Trade në vazhdën e zgjerimit të kapaciteteve të veta, si dhe me rastin e hapjes edhe të një pike të re Al Trade Market, që është duke ushtruar veprimtarinë e shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore, higjienike, tekstilit, materialeve sanitare dhe shtëpiake, në Kompleksin Linda […]

Konkurs për 5 vende të lira pune! Read More »